Open stretch myös T76-raveissa

ti kesäk. 07 11:54:00 2016
Suomen Hippos on myöntänyt Keski-Suomen Ravirata Oy:lle luvan käyttää Open Stretch -kaistan Jyväskylän raviradalla kaikissa Killerin raveissa.

Open Stretch tarkoittaa loppusuoralla sisäradan sisäpuolella olevaa esteetöntä kaista-aluetta, joka pitää merkitä selvästi sisäradasta erottuvaksi (esimerkiksi kalkkiviivalla). Ennen Open Stretch -kaistan alkua pitää olla merkkipaalu, jota ei sisäpuolelta saa ohittaa.

Jos Open Stretch -kaistaa käytetään muulloin kuin lähdön loppusuoralla, menetellään kuten radan reunuksen ylittämisessä (Rangaistusmääräykset 5419).
Muutoin Open Stretch -kaistan käyttämiseen sovelletaan kilpailusuoritukseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.
Loppusuoran alussa lähtöä johtava hevonen ei saa siirtyä Open Stretch -kaistalle. Muut lähdön valjakot voivat siirtyä Open Stretch -kaistalle ja siirtyä siltä pois muita valjakoita häiritsemättä.

Jos loppusuoran alussa lähtöä johtava valjakko Open Stretch -kaistalle siirtymisellään saavuttaa etua, vaikuttaa tulojärjestykseen tai häiritsee kanssakilpailijoita, valjakon juoksu voidaan hylätä ja rikkeen tehnyttä ohjastajaa rangaista vähintään 14 vuorokauden ajokiellolla.
Jos loppusuoran alussa lähtöä johtava valjakko on siirtynyt Open Stretch-kaistalle etua saamatta ja muita valjakoita häiritsemättä, on rangaistus vähintään ohjeellisen rangaistuksen suuruinen sakko.

Muissa tapauksissa sovelletaan Ravikilpailujen rangaistusmääräysten kohtia kaistanvaihto loppusuoralla tai kaistanvaihto loppusuoralla häiriten.